Praktisk info

Hvem står bag De Dødes Nat?
De Dødes Nat består af repræsentanter fra Slagelse Biblioteker og Borgerservice, Slagelse Museum, Slagelse Musikhus, Vestsjællandscentret, Business Slagelse og Professionshøjskolen Absalon.

De Dødes Nats vision:
At skabe en tilbagevendende kulturbegivenhed, som bygger på markering af Allehelgensaften. Vi ønsker at højne kulturen, som bindeled i vores samfund og vores historie.

Kontakt:
På vegne af De Dødes Nat,
Katrine Hossfeld Jørgensen, medlem af styregruppen.
dedoedesnat@slagelse.dk